Về trang chủ


Thứ năm , 23 Tháng 11 2017
Thông báo mời dự Hội nghị Gặp mặt các nhà doanh nghiệp năm 2017
  BỘ LAO ĐỘNG TB & XH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
      Số :              /ĐHSPKTV                                        Vinh, ngày       tháng       năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v: Mời dự Hội nghị Gặp mặt các nhà doanh nghiệp năm 2017
 
      Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm

           Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, tổ chức Hội nghị “ Gặp mặt các nhà Doanh nghiệp năm 2017 ”.
Kính mời Lãnh đạo nhà trường, Ban tổ chức Hội nghị và các Lãnh đạo các đơn vị sau tham dự Hội nghị:
- Các khoa: Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Động Lực, Điện, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Tại chức;
- Các phòng: Đào tạo, Công tác học sinh, sinh viên, Tài chính- Kế toán;
- Các Trung tâm: Tư vấn- Hỗ trợ sinh viên, Đào tạo- Bồi dưỡng, Thông tin- Thư viện.
Thời gian: 7h30 ngày 24 tháng 11 năm 2017
             Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Nhà Hiệu bộ
         Các đơn vị tham gia hội nghị chuẩn bị các tham luận để trao đổi tại hội nghị với các Doanh nghiệp về chương trình đào tạo của Trường hiện nay so với nhu cầu của Doanh nghiệp, việc phối hợp để nghiên cứu khoa học, đào tạo tại Doanh nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên thực tập, việc làm sau khi tốt nghiệp, gia công sản phẩm theo các đơn hàng.
Riêng khoa Cơ khí Động lực chuẩn bị tham luận về việc Tổ chức cho sinh viên thực tập, những khó khăn vướng mắc (Thầy Nguyễn Thanh Bình tham luận). Khoa Điện chuẩn bị tham luận Việc điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay (Thầy Thái Hữu Nguyên tham luận).
            Thông báo này thay cho giấy mời, yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ.
                                                                                     
                                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                  ( Đã ký)
                                                                                        TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: TT Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Tin cùng chuyên mục:
  1. Kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài Thứ bảy, 10 Tháng 2 2018
  2. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015 ... Thứ năm , 11 Tháng 1 2018
  3. Thông báo Về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2017 – ... Thứ ba, 28 Tháng 11 2017
  4. Thông báo nộp luận văn và thời gian bảo vệ luận văn Thạc ... Thứ ba, 14 Tháng 11 2017
  5. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
  6. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Sư phạm ... Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
  7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Quản trị nhân lực Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Các Đơn Vị Trực Thuộc
Ảnh Hoạt Động