Về trang chủ


Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019

Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Địa chỉ: Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An Mã vùng: 0238.3849264 Số máy Fax: 0238.3842530 Website: http://www.vuted.edu.vn Email: vuted.edu@gmail.com Ban ...
[ 1 ]
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động