Về trang chủ


Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Thứ năm , 03 Tháng 1 2019

Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Địa chỉ: Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An Mã vùng: 0238.3849264 Số máy Fax: 0238.3842530 Website: http://www.vuted.edu.vn Email: vuted.edu@gmail.com Ban ...
[ 1 ]
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động