Về trang chủ


  1. TS. Hoàng Thị Minh Phương – Hiệu trưởng phát biểu

  2. Đồng chí Thái Huy Vinh – Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An phát biểu

  3. TS. Dương Công Hiệp – Phó hiệu trưởng tặng hoa học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi

Lễ khai giảng đào tạo trình độ Thạc sỹ - Khóa 1

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động