Về trang chủ


  1. TS.Hoàng Thị Minh Phương - Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo chính trị

  2. Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu

  3. Toàn cảnh đại hội

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động