THẠC SỸ
1 Kỹ thuật cơ khí
2 Kỹ thuật điện
3 Sư phạm kỹ thuật điện
4 Sư phạm kỹ thuật ô tô
ĐẠI HỌC
1 Công nghệ kỹ thuật ô tô
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
3 Công nghệ chế tạo máy
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5 Công nghệ kỹ thuật máy tính
6 Công nghệ thông tin
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
9 Sư phạm công nghệ
10 Kế toán
11 Quản trị kinh doanh
12 Quản trị nhân lực
13 Công nghệ Kỹ thuật khuôn mẫu
CAO ĐẲNG
1 Công nghệ chế tạo máy
2 Công nghệ thông tin
3 Điện công nghiệp
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
5 Hàn
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô
9 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
10 Quản trị mạng máy tính
11 Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính
12 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong CN
13 Cắt gọt kim loại
14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
15 Chế tạo thiết bị cơ khí
16 Lắp đặt thiết bị cơ khí
17 Cấp thoát nước
18 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
19 Nguội sửa chữa máy công cụ
20 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
21 Điện tử công nghiệp
22 Kế toán
23 Quản trị kinh doanh
24 Kế toán doanh nghiệp
25 Maketing thương mại
26 Công tác xã hội
BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: NVSP dạy nghề, NVSP cho giảng viên đại học, NVSP cho GV TCCN, kỹ năng dạy học cho giáo viên và người dạy nghề, kỹ năng dạy học tích hợp cho GVDN, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục
2 Bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các nghề: Cắt gọt kim loại, hàn, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin. Thường xuyên tổ chức nâng bậc cho các đối tượng có nhu cầu.