Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phối hợp với Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức đợt tư vấn, giới thiệu và tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 2/2020 cho hơn 100 sinh viên. Số sinh viên đăng ký dự tuyển, thực hiện phỏng vấn và làm bài thi năng lực, sẽ được Công ty trực tiếp thông báo kết quả đến từng cá nhân.

Hiện nay, Nhà trường nhận được một số  đơn hàng tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong nước. Các công ty, doanh nghiệp và ngành nghề tuyển dụng như sau:

TT

Tên công ty/doanh nghiệp

Ngành tuyển dụng

Trình độ

Mức lương khởi điểm (triệu đồng)

1

Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Các ngành kỹ thuật

Cao đẳng

9-10

2

Công ty TNHH MTV tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

Công nghệ Hàn

Cao đẳng

Theo thỏa thuận và quy định của CT

3

Công ty CP LILAMA 69-1

Cơ khí, Điện

Đại học

8-9 (môi trường trong nước

20 (môi trường nước ngoài)

 

Sinh viên có nhu cầu liên hệ Thầy Đặng Quang Khoa – Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số điện thoại: 0988.171217 để được tư vấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, thông tư 31/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đạo tạo; quyết định số 620/QĐ-ĐHSPKTV ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên như sau (click vào file kèm theo để xem chi tiết)

 

 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

(Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, vay vốn tín dụng, trợ cấp đột xuất)

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-TB&XH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên như sau (click vào file kèm theo để xem chi tiết)