ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông
22/01/2016 00:00
ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
- Tiếng Anh: Electronics and Communication Engineering.
Trình độ đào tạo: Đại học
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông trình độ đại học người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung:  
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức về thiết kế, quy hoạch, vận hành tối ưu và bảo vệ các hệ thống điện tử, truyền thông.
+ Có kiến thức chuyên sâu về nguyên lý, phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
+ Có trình độ tin học để khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực điện tử, truyền thông.
+ Có kiến thức về doanh nghiệp và thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm; nắm bắt được sự phát triển của công nghệ.
2. Về kỹ năng:
- Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì được các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Đề xuất, triển khai,quy hoạch và tổ chức được các giải pháp quản lý mạng truyền thông.
- Thiết kế được vi mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống điện tử, truyền thông.
- Lắp ráp, sửa chữa được các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Có khả năng lập trình điều khiển các hệ thống điện tử ứng dụng.
- Sử dụng được các phần mềm đề mô phỏng và thiết kế các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Phân tích và xử lý được các tình huống thực tiễn trong khi vận hành, bảo dưỡng, các thiết bị điện tử, truyền thông.
- Tiếp cận và nắm bắt được các công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông mới.
3. Về thái độ:
- Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ngành điện tử, truyền thông.
- Có khả năng đúc rút kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Làm việc với vai trò cán bộ quản lý, điều hành, hoặc trực tiếp phụ trách công việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật tại các nơi sau:
- Các công ty, các khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử như Samsung, Sony, Foxconn, Microsoft …
- Các tập đoàn, tổng công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone, FPT, Công ty truyền số liệu VDC ...
- Các công ty cung cấp, sản xuất thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin như Ericsson, Cisco, Huawei, Nokia-Siemens ...
- Các công ty cung cấp dịch vụ truyền hình như VTV, VTC ....
- Các bộ, các cục, ban, ngành, sở liên quan đến thông tin và truyền thông.
- Các đài phát thanh, truyền hình tại các tỉnh, thành phố, huyện ...
- Các công ty tư vấn, thiết kế mạch điện tử, thiết kế vi mạch.
- Các công ty sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hóa, điện tử.
- Các công ty cung cấp, hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hệ thống công nghiệp, điện tử viễn thông.
- Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề kỹ thuật.
- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Có khả năng học lên trình độ thạc sỹ ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
- Chương trình Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
- Chương trình Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Chương trình Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
- Chương trình Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Chương trình Học viện Bưu chính Viễn thông.

 
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương