Về trang chủ

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh lên đường sang đại ...

Thứ hai, 26 Tháng 9 2016

Theo thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc. Tối 22/09/2016 có 09 sinh viên thuộc các ngành học của trường đã sang Hàn Quốc học tập theo chương trình trao đổi sinh viên.
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 22 tổ chức tại Trường Đại học ...

Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Trong 2 ngày 7 – 8/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Thông tin & Truyền thông, Viễn Thông Nghệ An tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXII.
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Kế toán

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ chế tạo máy

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ Thông tin

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ Hàn

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Liên Kết Website
Video

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh - 55 năm nâng tầm cao mới