Về trang chủ

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 22 tổ chức tại Trường Đại học ...

Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Trong 2 ngày 7 – 8/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Thông tin & Truyền thông, Viễn Thông Nghệ An tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXII.
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Kế toán

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ chế tạo máy

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ Thông tin

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSPKT Vinh năm học 2014 - 2015: Ngành Công nghệ Hàn

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Liên Kết Website
Video

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh - 55 năm nâng tầm cao mới