Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
22/01/2016 00:00
Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

-         Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

-         Tiếng Anh: AUTUMATION AND CONTROL ENGINEERING TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:                          

+     Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+     Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+     Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

+     Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm sọan thảo, bảng tính, trình chiếu, khai thác internet và phần mềm công nghiệp.

- Kiến thức chuyên ngành:

+     Có kiến thức về nguyên lý và phân tích các mạch điện điều khiển tự động khống chế, các mạch điện tử tương tự và số, mạch điện tử công suất, mạch đo lường và xử lý tín hiệu.

+     Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán thiết kế, sửa chữa đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng điện

+     Có kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động của các hệ truyền động điện, các hệ thống truyền động tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp.

4. Về kỹ năng:

+     Thiết kế, lắp đặt, chỉnh định và vận hành được các các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dân dụng: PLC, vi điều khiển, mini SCADA.

+     Thiết kế và xây dựng được các hệ thống truyền động điện tự động cho các máy và dây chuyền sản xuất, các truyền động của robot công nghiệp, máy CNC.

+     Kiểm tra, sửa chữa, cài đặt, các thiết bị điện, các loại máy điện điện xoay chiều và một chiều. Cải tiến nâng cấp các hệ thống truyền động điện tự động trong các máy và dây chuyền sản xuất công nghiệp và dân dụng.

+     Xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa có hiệu quả.

+     Lập trình, thiết kế, mô phỏng được các hệ thống truyền động điện tự đông trên các phần mềm tin học chuyên ngành như: phần mềm Matlab, C, C++, CAD, Labview...

+     Lập trình và cài đặt các hệ thống PLC, Biến tần công nghiệp, hệ vi điều khiển, Hệ thống Đo lường và cảm biến.

+     Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất ở quy mô vừa và nhỏ đảm bảo quy định trong sản xuất kinh doanh của ngành nghề.

+     Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

+     Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+     Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:  

+     Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+     Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+     Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

+     Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa làm việc với vai trò của cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy công nghiệp với các nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì,  điều phối, quản lý các công việc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

+     Các công ty tư vấn thiết kế với vai trò tư vấn thiết kế các hệ thống điều khiển và tự động hóa, thi công lắp đặt các dây chuyền sản xuất, các hệ truyền động tự động tại các nhà máy, các khu công nghiệp và các khu chế xuất. 

+     Các sở Khoa học công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, với vai trò là các chuyên viên kỹ thuật.

+     Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp tư nhân.

+     Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+     Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+     Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+     Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

+     Có khả năng học tập, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật điện.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

+     Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

+     Chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền