Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
22/01/2016 00:00
Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

- Tiếng Anh: MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:

- Kiến thức chung:

+     Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+     Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+     Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Kiến thức chuyên ngành: 

+     Có kiến thức cơ sở ngành phù hợp để học tập các kiến thức chuyên ngành.

+     Có kiến thức về kết cấu và nguyên lý hoạt động của một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.

+     Có kiến thức về trang bị điện, kỹ thuật lập trình điều khiển PLC, hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.

+     Có kiến thức về phân tích, xử lý số liệu, kỹ thuật kiểm tra, giám sát tình trạng của một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.

+     Có kiến thức về tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công, lắp ráp, sửa chữa các thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.

+     Có kiến thức về quản lý, tổ chức lao động trong lĩnh vực bảo trì và lập dự án công nghệ.

+     Có kiến thức về các hư hỏng trong quá trình hoạt động của máy móc thiết bị cơ khí; kiến thức về khai thác, sử dụng, bảo trì, kiểm định, chẩn đoán, sửa chữa và thí nghiệm máy móc thiết bị cơ khí;

+     Có kiến thức về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chức năng của các thiết bị cơ khí để lập phương án khai thác, sử dụng.

+     Có kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản; Có khả năng sử dụng một số phần mềm chuyên dụng trong quá trình mô phỏng, thiết kế, phân tích hệ thống.

4. Kỹ năng:

+      Lắp ráp, bảo trì được các loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.

+     Kiểm tra, giám sát được tình trạng hoạt động của thiết bị phân tích, chẩn đoán tuổi thọ và độ tin cậy một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất..

+     Tính toán, thiết kế được quy trình công nghệ sửa chữa; gia công phục hồi các chi tiết, cơ cấu điển hình, lập trình gia công trên máy CNC, lập trình điều khiển PLC của một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.

+     Thiết kế, cải tiến được hệ thống kỹ thuật cơ khí trên các thiết bị, dây chuyền sản xuất.

+     Xây dựng kế hoạch quản lý, kế hoạch bảo trì cho các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà máy, xí nghiệp.

+     Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí.

+     Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+     Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+     Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+     Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+     Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Có thể làm việc với vai trò người thiết kế trực tiếp hoặc quản lý điều phối kỹ thuật tại:

+     Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp Cơ khí. Các cơ sở sửa chữa, kinh doanh Cơ khí và phụ tùng, …

+     Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực cơ khí.

+     Các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật Cơ khí.

+     Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng Cơ khí

+     Khả năng tự tạo việc làm. Tự mở cơ sở sửa chữa – gia công Cơ khí, hoặc kinh doanh phụ tùng Cơ khí,…

+     Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+     Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+     Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới.

+     Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn và học tập các chuyên ngành cùng khối.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+     Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

+     Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

+     Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cân CDIO - Biên dịch Hồ Tiến Nhựt; Đoàn Thị Minh Trinh - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - (Rethinkinh Engineering Education: The CDIO edward Crawley, Johan Malmqvist, Soren Ostlund, Doris Brodeur)

+     Tài liệu Quốc tế - Hướng dẫn phân loại các chương trình giáo dục đào tạo về cấp độ, trình độ và ngành đào tạo dựa theo các tiêu chuẩn Quốc tế - Do hiệp hội các Trường ĐH& CĐ Việt Nam sưu tập, biên dịch phục vụ sinh hoạt học thuật và cung cấp cho các trường hội viên.

+     AS/NZS ISO 9000:2006: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary, June 2006.

+     Learning, accessed via the worldwide wed March 2011 ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet­_en.pdf.

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền