Đại học Công nghệ chế tạo máy
22/01/2016 00:00
Đại học Công nghệ chế tạo máy

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY.

- Tiếng Anh: MACHINERY MANUFACTURING TECHNOLOGY.

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:

-  Kiến thức chung:

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy.

-  Kiến thức chuyên ngành:           

+ Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc thích ứng tốt với những công việc, phù hợp với ngành học;

+ Ứng dụng tốt các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về lĩnh vực cơ khí chế tạo máy như vẽ kỹ thuật, vật liệu học, sức bền vật liệu, dung sai lắp ghép, nguyên lý - chi tiết máy.

+ Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy như thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo trì các trang thiết bị và hệ thống sản xuất ; lập qui trình sản xuất các chi tiết máy, trang thiết bị công nghệ trong ngành cơ khí; chỉ đạo, kiến thức về quản lý và điều hành sản xuất cơ khí.

+ Có kiến thức để khai thác một số phần mềm ứng dụng chuyên ngành thông dụng phục vụ tính toán, vẽ, kiểm nghiệm bền, lập trình, mô phỏng và tối ưu hóa quá trình thiết kế, quá trình gia công trên các máy công cụ điều khiển theo chương trình số (CNC).

+ Có kiến thức về doanh nghiệp, thị trường lao động để tìm việc làm và tự tạo việc làm.

 

4.  Kỹ năng:

+  Thiết kế, chế tạo, lắp ráp các thiết bị máy, trang bị công nghệ và dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí;

+  Có kỹ năng về công nghệ thông tin cơ bản; Có khả năng sử dụng một số phần mềm thiết kế cơ khí trong quá trình thiết kế và sản xuất;

+  Thiết kế được khuôn, mẫu. Thiết kế, lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết trên các trang thiết bị công nghệ trong ngành cơ khí.

+  Lập trình gia công và vận hành được các trang thiết bị công nghệ trong ngành cơ khí: máy công cụ CNC, như: máy tiện CNC, máy phay CNC, Máy cắt dây CNC, máy hàn tự động, trung tâm gia công.

+  Xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức và điều hành chỉ đạo sản xuất trong các nhà máy sản xuất cơ khí, các hoạt động dịch vụ kỹ thuật cơ khí;

+ Giải đáp, phản biện được các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

+     Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ chế tạo máy.

+     Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+     Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+ Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

+  Thực hiện các công việc tại phòng kỹ thuật để thiết kế máy, cụm chi tiết máy, triển khai công nghệ gia công, làm việc trực tiếp sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ trong ngành cơ khí, các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại.

+  Quản lý, tổ chức quá trình sản xuất tại các phân xưởng tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí.

+ Kỹ sư, quản lý tại các doang nghiệp, công ty trong nước, liên doanh và nước ngoài: Samsung, Fomorsa, Visip Nghệ An, TH Truemilk, Trường Hải, Lilama, tập đoàn dầu khí Việt Nam …

+ Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học..

 

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+ Chương trình của Trường Đại học công nghệ Quốc gia Đài loan (National Taipei University of Technology)

+ Chương trình của Trường Đại học Công nghệ và giáo dục Hàn quốc (Korea University of Technology and Education)

+ Chương trình Công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học SPKT TP.Hồ Chí Minh

+ Chương trình Công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học Bách khoa Hà nội,

+ Chương trình Công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

+ Chương trình Công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền