Đại học Sư phạm công nghệ
23/01/2016 08:58
Đại học Sư phạm công nghệ

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ  

- Tiếng Anh: TECHNOLOGY TEACHER EDUCATION   

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:                          

- Kiến thức chung: 

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực Sư phạm công nghệ.

 - Kiến thức chuyên ngành: 

+ Có kiến thức cơ bản về lý luận sư phạm để tổ chức quá trình dạy học và giáo dục có hiệu quả ở bậc trung học phổ thông.

+ Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong các lĩnh vực Cơ khí chế tạo, Cơ khí Động lực, Điện, Điện tử,  Nông- Lâm - Ngư nghiệp.

+ Có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc trong lĩnh vực sư phạm.

+ Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực sư phạm.

4. Về kỹ năng:

+ Thực hiện dạy học Công nghệ có hiệu quả.

+ Tổ chức tốt hoạt động giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao - văn hoá, hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động tập thể khác nhằm giáo dục toàn diện học sinh.

+ Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành sư phạm công nghệ để chế tạo được một số chi tiết cơ khí đơn giản; tháo lắp và bảo dưỡng được một số động cơ xăng và điezel trong ôtô và xe máy; lắp ráp được các mạch điện trong gia đình  và mạch điện đơn giản trong công nghiệp; sửa chữa được một số thiết bị điện và điện tử dân dụng; chăn nuôi, trồng trọt; nuôi trồng thủy sản.

+ Có kỹ năng phân tích, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh.

+ Vận dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực sư phạm Công nghệ.

+ Có kỹ năng làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

+ Đạt chuẩn năng lực sư phạm giáo dục nghề nghiệp giảng dạy trình độ Cao đẳng.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+ Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Thể hiện đạo đức nhà giáo, yêu nghề dạy học và có lý tưởng nghề nghiệp, tác phong nhà giáo chuẩn mực.

+ Năng động, sáng tạo, tích cực tích lũy kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại và phương pháp giảng dạy mới vào lĩnh vực dạy học Công nghệ.

+ Có ý thức vươn lên trong học tập và công tác, tu dưỡng hoàn thiện bản thân, trau dồi phẩm chất của người giáo viên xã hội chủ nghĩa.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:     

+ Giảng dạy môn giáo dục Công nghệ và làm công tác giáo dục học sinh ở các trường Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Quản lý phòng thiết bị ở các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Làm cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

+ Làm cán bộ nghiên cứu về Công nghệ, Hướng nghiệp, Giáo dục nghề nghiệp tại các trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

+ Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+ Bộ chương trình khung giáo dục khối ngành Sư phạm công nghệ trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chương trình đào tạo ngành Sư phạm công nghệ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

+ Chương trình đào tạo ngành Sư phạm công nghệ của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  ( đã ký)

 TS.Phạm Hữu Truyền