Đại học Công nghệ Kỹ thuật máy tính
13/04/2021 23:18
Đại học Công nghệ Kỹ thuật máy tính

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH.

- Tiếng Anh: COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY.

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:

- Kiến thức chung:

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Máy tính.

- Kiến thức chuyên ngành:

+ Hiểu biết và có khả năng ứng dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi, cấu hình của máy tính, mạng máy tính và áp dụng khắc phục các sự cố, nâng cấp máy tính, cải tiến hệ thống.

+ Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật máy tính như thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo trì các hệ thống điện tử và máy tính nhúng; Lập qui trình sản xuất các mạch điện tử, trang thiết bị công nghệ trong ngành điện tử và hệ thống máy tính nhúng; Chỉ đạo, quản lý và điều hành hệ thống điện tử và máy tính nhúng.

4. Về kỹ năng:

+ Lắp đặt, cài đặt, vận hành, sửa chữa được máy tính, hệ thống thiết bị điều khiển điện tử trong công nghiệp.

+ Thiết kế, thi công được mạch điện tử dùng vi xử lý lập trình nhúng.

+ Lập trình được các mạng máy tính, web, lập trình nhúng; Thiết kế, xây dựng được các mạng LAN, VLAN.

+ Vận hành, phân tích để nâng cấp, xử lý các tình huống cấp bách của hệ thống máy tính, mạng máy tính, hệ thống truyền số liệu.

+ Vận hành các qui trình và hệ thống phức tạp; quản lý công tác vận hành hệ thống sản xuất.

+ Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ kỹ thuật máy tính.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+ Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+ Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Làm việc với vai trò là cán bộ quản lý, điều hành hoặc trực tiếp phụ trách công việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành khai thác, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật tại các nơi sau:

+ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các dây chuyền công nghiệp.

+ Lập cấu hình mạng, triển khai lắp đặt, vận hành các mạng truyền dẫn, IOT.

+ Các công ty, các khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử như Samsung, Sony, Intel, Nokia, Foxconn, Microsoft…

+ Các tập đoàn viễn thông như: FPT, Viettel, Mobile Phone, Vina Phone…

+ Các công ty sản xuất thiết bị gia dụng như LG, Toshiba, Panasonic…

+ Các công ty về phần cứng cũng như phần mềm máy tính, thiết kế các hệ thống số, hệ thống nhúng.

+ Các công ty thiết kế và xây dựng các phần mềm, phần cứng cho các thiết bị điều khiển trong ô tô, thiết bị điện tử, robot công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp, ngôi nhà thông minh…

+ Các đơn vị, hành chính sự nghiệp nhà nước, các công ty, doanh nghiệp có sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

+ Nhà máy chế tạo, lắp ráp các sản phẩm điện tử.

+ Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

+ Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Máy tính của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

+ Chương trình Kỹ thuật Máy tính và Chương trình Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

+ Chương trình Kỹ thuật Máy tính và Chương trình Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký) 

 

TS.Phạm Hữu Truyền