Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
22/01/2016 00:00
Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

-         Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

-         Tiếng Anh: Electrical, Electronic Engineering Technology

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3.  Về kiến thức:

- Kiến thức chung:

+     Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+     Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+     Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

+     Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm sọan thảo, bảng tính, trình chiếu, khai thác internet và phần mềm công nghiệp.

- Kiến thức chuyên ngành:

+      Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để vận dụng vào việc tính toán, vận hành tối ưu thiết bị trong hệ thống.

+      Có kiến thức để tham gia thiết kế, lắp đặt, quản lý các hệ thống cung cấp điện và trang bị điện, các hệ thống thông tin đo lường và điều khiển, các hệ thống truyền thông công nghiệp.

+      Có kiến thức chuyên sâu và khả năng quản lý công việc trong chuyên ngành hệ thống điện, Điện công nghiệp.

+      Có kiến thức về nguyên lý và phương pháp đánh giá kinh tế - kỹ thuật cơ bản trong tổ chức sản xuất, quản lý các dự án thuộc lĩnh vực hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng.

 

4.  Về kỹ năng:

+     Tổ chức lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được các loại thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, các loại tủ điện điều khiển máy sản xuất công nghiệp và dân dụng.

+     Vận hành được các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng, hệ thống PLC, hệ thống truyền thông công nghiệp.

+     Có khả năng thực hiện các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng.

+     Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức nhóm sản xuất ở các doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành nghề.

+     Sử dụng được một số phần mềm công nghiệp thông dụng để tính toán và mô phỏng mạng điện.

+     Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.

+     Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+     Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5.  Về thái độ:

+     Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+     Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+     Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

+     Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc với vai trò người vận hành, thiết kế, điều phối, quản lý các công việc Kỹ thuật điện, điện tử tại các doanh nghiệp, xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy điện, công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty điện lực.

+     Tư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện, quản lý dự án.

+     Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến Kỹ thuật điện, điện tử.

+     Thực hiện các nghiên cứu khoa học thuộc dạng ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử.

+     Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+     Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

 

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+     Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+     Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

+     Có khả năng học tập, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

+     Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

+     Chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

+     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền