I. Kết quả:Công tác hợp tác quốc tế (HTQT)

        - Công tác HTQT tiếp tục phát triển với việc triển khai nhiều nội dung hợp tác đem lại hiệu quả thiết thực cũng như nâng cao vị thế của Nhà trường. HTQT đã thực hiện với đối tác khác nhau trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với thực tế của Nhà trường như trao đổi học thuật và NCKH; bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; chương trình trao đổi SV; tuyển sinh SV quốc tế; tham gia vào các dự án quốc tế; … Điển hình như việc hợp tác giữa Trường ĐHSPKTV với Hội đồng Anh, tổ chức City & Guild và Trường Westminster Kingsway College (nước Anh) về việc thành lập Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc tế tại Trường ĐHSPKTV; tham gia chương trình hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng với các đối tác của Anh; thiết lập chương trình hợp tác với Sở Giáo dục thể thao 06 tỉnh của Lào để tuyển sinh và đào tạo cho SV và giáo viên dạy nghề của Lào; thiết lập quan hệ hợp tác với một số trường đại học ở Hàn Quốc để trao đổi SV; thiết lập quan hệ với tổ chức pháp nhân Hiệp hội REIGI SAHOU Nhật Bản để đưa SV đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản…

       Trường đã ký kết 30 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với 21 đối tác quốc tế hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, trao đổi SV với các đối tác Châu Âu và Châu Á; đón tiếp 23 đoàn vào và tổ chức 15 đoàn ra cho lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên; phát triển mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác với Lào (12 đối tác); đào tạo và bồi dưỡng cho gần 400 cán bộ, HV và SV Lào; tham gia 3 dự án hợp tác quốc tế; cử 18 SV tham gia chương trình trao và 20 cán bộ, GV tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo tại nước ngoài. Một số hoạt động HTQT đã đem lại nguồn thu cho Nhà trường.

II. Định hướng những năm tiếp theo.

        Duy trì tốt những quan hệ hợp tác đã có, đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi học thuật; hợp tác trong NCKH; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, SV; tìm kiếm việc làm sau đào tạo; thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường và tạo ra nguồn thu từ các hoạt động HTQT.

    - Thúc đẩy mạnh mẽ các nội dung hợp tác với các đối tác của Lào, tạo sự ảnh hưởng lớn, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

    - Đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hà Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và các nước khác trong khối Asean.

- Duy trì những quan hệ hợp tác quốc tế khác đã ký kết, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong nước và quốc tế để có thêm nguồn lực và các dự án; tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ với một số trường đại học, tổ chức quốc tế nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho Trường.

- Tăng cường liên kết đào tạo Đại học và Sau đại học; đẩy mạnh chương trình trao đổi cán bộ, GV và SV; tìm kiếm các nguồn học bổng, tài trợ, thị trường lao động để đưa SV và cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và làm việc ở nước ngoài. Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong việc mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.