Hoạt động hợp tác quốc tế đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Nhà trường

 

Hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) được xem là hoạt động chiến lược và đã có những đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Trong thời gian qua, hoạt động HTQT của Nhà trường phát triển đa dạng, hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú, trên cơ sở phối hợp tốt với cơ quan chủ quản và các ban ngành từ trung ương đến địa phương, đảm bảo các nguyên tắc, quy định về hợp tác quốc tế và an ninh đối ngoại.

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Là một trường Đại học trọng điểm của khu vực Bắc Miền Trung,  một trường đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhận thức được rằng chỉ thông qua hợp tác và hội nhập quốc tế nhà trường mới có thể tiếp cận với  tri thức mới, những mô hình giáo dục và đào tạo hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, khẳng định vị thế về chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu ứng dụng phục vụ địa phương.

Trong nhiều năm qua, để góp phần nâng cao vị thế, uy tín, năng lực giảng dạy, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới. Ngoài ra, trường còn tăng cường hợp tác với các công ty trong và ngoài nước trong việc đào tạo và tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi của Trường vào làm việc tại các công ty tạo điều kiện cho các em có cơ hội hiểu biết về văn hóa, học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, hình thành kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và sử dụng ngoại ngữ chuẩn bị cho sự hình thành cộng đồng Asean và hội nhập quốc tế.

 

Với những nỗ lực đó, công tác hợp tác quốc tế của trường đã đạt được những kết quả đáng kể.

1. Tích cực củng cố các mối quan hệ hợp tác truyền thống, đẩy mạnh việc tìm kiếm, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác có uy tín trên thế giới

Nhà trường đã xây dựng và phát triển nhiều mối quan hệ truyền thống lâu bền và vững chắc với các đối tác quốc tế như nước như Anh Quốc, Úc, Đức, Ireland, Rumani, Hàn quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Thái Lan,… Một số đối tác quốc tế lâu năm như Trường Westmister Kingsway College, Tổ chức Thẩm định và đánh giá kỹ năng nghề City&Guilds, Hội đồng Anh, Chương trình ERASMUS của Cộng đồng Châu Âu, Trường ĐH KOREATECH, Viện Kỹ năng Lào-Hàn, 06 sở GD&TT Lào, các trường nghề Lào,…Trong giai đoạn 2015 -2020, Nhà trường đã phát triển thêm nhiều mối quan hệ hợp tác mới, làm tiền đề cho việc phát triển, phê duyệt và triển khai nhiều dự án và chương trình hợp tác mới.

 Tập trung nhiều vào các hoạt động liên quan  đến đào tạo nghiệp vụ sư phạm nghề, kỹ năng đánh giá nghề chuẩn quốc tế, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thành lập Trung tâm đào tạo và đánh giá kỹ năng nghề chuẩn quốc tế, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo thực hành chuyên nghành kỹ thuật, trao đổi giáo viên để nâng cao trình độ và kỹ năng, chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên với các trường đại học, tham gia các diễn đàn của các tổ chức, hiệp hội quốc tế mà Nhà trường là thành viên.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã trở thành thành viên của một số hiệp hội quốc tế như Hiệp hội Khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên dạy nghề (RAVTE), thành viên Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc tế City&Guilds.

 2. Xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế:

Nhà trường cũng đã thực hiện thành công việc trao đổi sinh viên với các trường nước ngoài để sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có cơ hội hiểu biết về văn hóa, học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, hình thành kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và sử dụng ngoại ngữ chuẩn bị cho sự hình thành cộng đồng Asean và hội nhập quốc tế.

 3. Tổ chức các Hội nghị- Hội thảo- tập huấn:

Nhà trường đã trực tiếp tổ chức và đồng tổ chức 03 hội thảo trong nước với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về các chủ đề như đổi mới quản trị trường đại học, nâng cao hiệu quả đào tạo thực hành, kết nối doanh nghiệp.

Đối với hội thảo, hội nghị quốc tế, Nhà trường đã tham gia 07 sự kiện trong đó có hai sự kiện đồng tổ chức với các đối tác Hợp tác quốc tế, trong số đó có các đối tác truyền thống như tổ chức City&Guilds và Hội đồng Anh, Trường Westminster Kingsway College, Bộ Giáo dục & Thể thao Lào. Trong số 2 hội thảo quốc tế mà Nhà trường đồng tổ chức thì có 12 diễn giả đến từ Anh quốc (đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam, Trường đối tác trường WKC đến từ Anh quốc, Trường CĐ Công nghiệp Huế, Trường CĐ Nghề Vĩnh Phúc), Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện Bộ GD&TT Lào, lãnh đạo một số trường dạy nghề Lào đã trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến đóng góp cho hội thảo.

 

4. Phát triển và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế:

 

Năng lực phát triển các dự án hợp tác của Trường được nâng cao, hoạt động dự án được giám sát, quản lý chặt chẽ. Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh quản lý và giám sát hoạt động của dự án đang hoạt động từ những năm trước, Nhà trường đã tiếp nhận mới thêm nhiều dự án trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Hoạt động của các dự án tại Trường đã góp phần đáng kể trong quá trình phát triển của Nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đồng thời nâng cao vị thế của Nhà trường trong nước, khu vực và thế giới.

          Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, công tác hợp tác quốc tế đã tiến được những bước vững chắc. Các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng, củng cố, mở ra những khả năng phát triển lâu dài. Công tác hợp tác quốc tế đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trọng điểm của khu vực Bắc Miền Trung và trong  cả nước./.