Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện tử viễn thông
13/04/2021 23:19
Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện tử viễn thông

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG.

- Tiếng Anh: ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS                                                                    ENGINEERING TECHNOLOGY.

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:

- Kiến thức chung:

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

- Kiến thức chuyên ngành:

+ Có kiến thức về thiết kế, quy hoạch, vận hành tối ưu và bảo vệ các hệ thống điện tử, truyền thông.

+ Có kiến thức chuyên sâu về nguyên lý, phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

+ Có kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản; Có khả năng sử dụng một số phần mềm chuyên dụng trong quá trình mô phỏng, thiết kế, phân tích hệ thống.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử; nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử, các bộ biến đổi công suất.

4. Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo lường Điện - Điện tử; Đọc, đo được trị số, cực tính và xác định được phẩm chất các loại linh kiện điện tử.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và thiết kế mạch điện tử để thiết kế các mạch điện tử cơ bản theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Thiết kế, gia công, lắp ráp, hiệu chỉnh được các mạch điện tử.

+ Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống điện tử, viễn thông.

+ Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý mạng viễn thông.

+ Sửa chữa được các bảng mạch điện tử truyền thông, các hệ thống đo luờng điện tử, các thiết bị và hệ thống bảo vệ cơ bản trong thời gian quy định.

+ Vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên môn, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức về văn hóa - xã hội để thực hiện công việc trong các điều kiện khác nhau.

+ Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+ Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+ Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

+ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các dây chuyền công nghiệp.

+ Lập cấu hình mạng, triển khai lắp đặt, vận hành các mạng truyền dẫn, IOT.

+ Các tập đoàn viễn thông như: FPT, Nokia, Viettel, MobiPhone, VinaPhone…

+ Các công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông; Công ty hoạt động trong lĩnh vực lập cấu hình, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị đầu cuối, các dây chuyền công nghiệp.

+ Nhà máy chế tạo, lắp ráp các sản phẩm điện tử.

+ Các đơn vị, hành chính sự nghiệp nhà nước, các công ty, doanh nghiệp có sử dụng mạng viễn thông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

+ Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

+ Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông và Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội.

+ Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền