DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Nhiệm kỳ 2020-2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh
hiện tại

Chức vụ/
chức danh
trong HĐT

Ghi chú

1

TS. Thái Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐT

 

2

ThS. Hồ Xuân Bằng

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Thư ký HĐT

 

3

TS. Phạm Hữu Truyền

Hiệu trưởng

Thành viên HĐT

 

4

TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch Công đoàn trường

Thành viên HĐT

 

5

Ông Vi Văn Duy

Ủy viên BCH Đoàn trường

Thành viên HĐT

 

6

TS. Thái Hữu Nguyên

Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Điện

Thành viên HĐT

 

7

TS. Lê Khắc Bình

Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác Quốc tế

Thành viên HĐT

 

8

TS. Lê Văn Biên

Trưởng khoa Điện tử

Thành viên HĐT

 

9

TS. Lê Hồng Sơn

Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

Thành viên HĐT

 

10

TS. Cao Danh Chính

Phó Hiệu trưởng

Thành viên HĐT

 

11

ThS. Trần Minh Đức

Trưởng phòng KT - TC, Kế toán trưởng

Thành viên HĐT

 

12

ThS. Trần Hưng Long

Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ LĐTBXH

Thành viên HĐT

 

13

TS. Nguyễn Viết Hùng

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Thành viên HĐT

 

14

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Vinh

Thành viên HĐT

 

15

TS. Nguyễn Hồng Minh

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN

Thành viên HĐT

 

16

Ông Lê Hữu Sơn

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mitsubishi Ha Tinh

Thành viên HĐT

 

17

Ông Phan Hữu Thông

Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị điện Đại Thắng

Thành viên HĐT