Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ
 
Số: 22/HUMT-TBTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2016
 
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2016 như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh                  
2. Đối tượng tuyển sinh:
Là những người có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương đại học của các trường, viện đại học; Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ GD&ĐT xác nhận.
3. Hình thức tuyển sinh
a. Việc miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc hệ không chính qui trong cùng nhóm ngành.
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.
b. Hình thức thi
- Những người không thuộc diện miễn thi nêu trên và những người đăng ký học để lấy bằng đại học thứ hai hệ chính qui phải thi hai môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin; Tiếng Anh
4. Thời gian học, hình thức và bằng tốt nghiệp:
 • Thời gian học: 1,5 năm
 • Hình thức học: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần hoặc các buổi tối trong tuần
 • Cấp bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy, hoặc vừa làm vừa học tùy theo đăng ký ban đầu của người học.
5. Hồ sơ dự tuyển:
 • Phiếu đăng ký học văn bằng 2;
 • Bản sao công chứng Bằng, Bảng điểm đại học;
 • 04 ảnh 3x4 (chưa quá 6 tháng), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;
 •  Lệ phí ôn thi: 500.000 đồng /1 hồ sơ.
 • Trường tổ chức ôn thi cho những thí sinh có nguyện vọng, thời gian ôn thi từ 13/10/2016.
 • Dự kiến ngày thi: 13/11/2016
6. Kinh phí đào tạo: 20.000.000 đồng/khóa
7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
 • Nhận hồ sơ trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày: 10/10/2016
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 • Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An.
 • Điện thoại: 0383564709; hoặc ông Cao Danh Chính, số điện thoại 0913148338; 0972532723.
 • Website: www.utm.edu.vn
 Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các tổ chức cá nhân;
- Cổng thông tin điện tử trường;
- Lưu VP, Thu(10)
 
HIỆU TRƯỞNG
  
 Đã ký

PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn


 
Tác giả: TT đào tạo-bồi dưỡng
Tin cùng chuyên mục:
 1. Tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
 2. Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
 3. Đề án Tuyển sinh năm 2017 Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017