Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Điện
 
TT Họ và tên Trình độ /Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 6  
1 1 Lương Thanh Bình TS Trưởng khoa  Kỹ thuật  
2 2 Vũ Anh Tuấn Ths   Kỹ thuật (Tự động hóa)  
3 3 Thái Hữu Nguyên TS Phó trưởng khoa  Điều khiền và Tự động hóa  
4 4 Trần Duy Trinh TS   Điều khiền và Tự động hóa  
5 5 Võ Tiến Trung TS   Hệ thống điện  
6 6 Nguyễn Anh Tuấn Ths   Kỹ thuật đô lường và Điều khiển tự động  
7 7 Ngô Đức Kiên ThS   Kỹ thuật Điện  
8 8 Trần Duy Ngoạn Ths   Tự động hóa  
9 9 Nguyễn Văn Minh Ths   Sư phạm kỹ thuật  
10 10 Nguyễn Trường Phúc Ths   Điện khí hoá mỏ  
11 11 Nguyễn Văn ĐH   Phát dẫn điện  
12 12 Nguyễn Sỹ Hồng Ths   Sư phạm kỹ thuật  
13 13 Phan Sỹ Phương ĐH   Điện khí hóa - Cung cấp điện  
14 14 Đào Thị Thu Hậu Ths   Điện khí hóa mỏ  
15 15 Nguyễn Khắc Tuấn ThS   Kỹ thuật  
16 16 Nguyễn Minh Thư Ths   Kỹ thuật điện  
17 17 Nguyễn Thị Ngọc Xuân ThS   Điều khiền và Tự động hóa  
18 18 Nguyễn Thị Thanh Ngân ThS   Mạng và Hệ thống điện  
19 19 Nguyễn Thanh Long Ths   Điện khí hoá mỏ  
20 20 Trần Nguyễn Bảo Ninh Ths   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa)  
21 21 Võ Tiến Dũng ĐH   Hệ thống điện  
22 22 Ngô Thị Ths   Đo lường và các hệ thống điều khiển  
23 23 Phạm Văn Tuấn ThS   Kỹ thuật Điện  
24 24 Hà Quốc Tuấn ThS   Sư phạm kỹ thuật  
25 25 Nguyễn Văn Độ ThS   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tụ động hóa)  
26 26 Lê Kế Chinh ThS   Kỹ thuật Điện  
27 27 Nguyễn Văn Thịnh Ths   Tự động hóa Điện  
28 28 Bùi Thanh Hòa ĐH   Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp  
29 29 Hồ Xuân Bằng Ths   Tự động hóa Điện  
30 30 Nguyễn Tuấn Hùng ThS   Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Tự động hóa)  
31 31 Hoàng Nghĩa Thắng ThS   Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Tự động hóa)  
32 32 Đặng Quang Khoa TS   Kỹ thuật  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Cơ khí Động lực Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019