Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động
Đôi nét về quá trình đào tạo
I. Kết quả đào tạo
 
 • Đào tạo công nhân kỹ thuật
-  Ngày 25-12-1961 Trường tuyển sinh khóa 1. Tháng 5/1973 tuyển sinh khóa 16 CNKT, khóa học cuối cùng của giai đoạn chủ yếu đào tạo CNKT (1960 -1975).
- Trường lại tiếp tục đào tạo CNKT K20 (1994 -1996) cho đến nay.
 
Đào tạo trung cấp kỹ thuật
-  Năm 1962 Trường được Bộ công nghiệp nặng giao tuyển sinh và đào tạo một khóa trung cấp cơ khí với 200 học sinh
- Từ năm 1995 Trường lại tiếp tục đào tạo Trung cấp kỹ thuật Khoá 21 cho tới khóa 31 (2005 - 2007)
 
 • Đào tạo Giáo viên dạy nghề
 
* Đào tạo Giáo viên dạy nghề trình độ trung cấp:
- Tháng 11/1974 cho đến năm 1981 đào tạo giáo viên dạy nghề ( GVDN ) trình độ Trung cấp  (K1 - K7).
- Từ năm 1983 - 1991 đào tạo GVDN trình độ trung cấp hai giai đoạn, tuyển sinh học sinh tốt nghiệp cấp THPT ( 10/10):
        - Giai đoạn 1: 2.5 năm đào tạo CNKT
        - Giai đoạn 2: 2 năm, đào tạo tiếp những học sinh  đã qua giai đoạn 1 (đạt yêu cầu tuyển sinh) thành GVDN.
*Đào tạo Giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng:
   - Từ năm 1992 đến nay: Đào tạo GVDN trình độ cao đẳng,tuyển sinh từ  học sinh tốt nghiệp THPT (12/12) với thời gian đào tạo là 3,5 năm, theo quyết định 1253/TH-DN
    - Từ năm 2004, Trường đào tạo thí điểm GVDN CĐSPKT từ CNKT bậc 3/7. Đến năm 2005, Trường đào tạo GVDN theo mô hình này cho tất cả các ngành. Trường đang nhắm tới mục tiêu là đào tạo GVDN cho cả những nghề trường chưa đào tạo CNKT
 
*Đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng
- Từ khoá 25, Trường đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng tất cả các ngành mà trường đang đào tạo, thời gian đào tạo là 3 năm, tuyển học sinh tốt nghiệp THPT (12/12 ).
 
 • Đào tạo đại học
- Tháng 5 năm 2006 trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Cũng từ  năm học 2006-2007, Trường tuyển sinh và đào tạo GVDN trình độ đại học và Kỹ sư công nghệ với nhiều ngành kỹ thuật, trong đó có một số ngành mũi nhọn
 
 • Công tác bồi dưỡng
- Từ năm 1982 đến nay, Trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề ( bậc I và bậc II )  cho giáo viên tại các cơ sở đào tạo nghề và Trung cấp chuyên nghiệp.
 -  Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, kỹ thuật, công nghệ cao cho giáo viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý … Của các cơ sở đào tạo nghề; bồi dưỡng nâng bậc thợ cho công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp.
- Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho các cơ sở dạy nghề trong cả nước.
 
 • Đào tạo liên kết
-  Để không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, mở rộng ngành nghề đào tạo, cũng như để hoà nhập với hệ thống,  Nhà trường đã chủ động liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng trong nước và đang xúc tiến hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới đào tạo cao học, đào tạo giáo viên dạy nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực.
Tổng cộng trường đã đào tạo
 • Số lượng đại học: trên 2000 người
 • Số lượng CNKT dài hạn: Khoảng 10000 người.
 • Số lượng GVDN hệ chính quy: 4841 người.
 • Số lượng GVDN hệ chuyên tu: 451 người.
 • Số lượng Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng: 3104 người
 • Số lượng Kỹ thuật viên trình độ trung cấp: 1457 người.
 • Bồi dưỡng sư phạm: hơn 4600 lượt người.
 • Và hàng nghìn kỹ sư, cử nhân hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ)
 •  
II. Định hướng phát triển Quy mô đào tạo thời kỳ 2011 – 2015

Định hướng phát triển Quy mô đào tạo thời kỳ 2011 – 2015
Qui mô tuyển sinh: 
 Loại hình đào tạo 2011 2012 2013 2014 2015
A. Chính quy 2.750 2.550 3.100 3.200 3.700
 1. Giáo dục ĐH & SĐH 1.750 1.950 2.100 2.200 2.700
- Sau đại học         100
- Đại học 1.050 1.200 1.300 1.400 1.700
   + Đại học SPKT 350 400 450 500 700
   + Đại học kỹ thuật 300 300 350 400 500
   + Đại học liên thông 400 500 500 500 500
- Cao đẳng 700 750 800 800 900
   + Cao đẳng SPKT 500 500 400 400 500
   + Cao đẳng Kỹ thuật 200 250 400 400 400
2. Giáo dục nghề nghiệp 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
   + Cao đẳng nghề 700 750 800 900 1000
   + Trung cấp nghề 300 250 200 100  
B. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 850 800 900 1.000 1.500
1. Đại học 450 500 600 700 1.200
2. Cao đẳng kỹ thuật 400 150 150 150 150
3. Cao đẳng nghề   150 150 150 150
C. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG Bình quân ĐT-BD  từ  1000 - 1500 học viên/năm
Tin cùng chuyên mục:
 1. Sơ đồ các cấp, bậc đào tạo Thứ hai, 30 Tháng 9 2013
 2. Sơ đồ hệ thống thông tin đào tạo Thứ hai, 30 Tháng 9 2013