Về trang chủ


Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Các bậc học, loại hình
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Thạc sỹ
- Đại học
- Cao đẳng
NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
A.Lĩnh vực sư phạm
1.Sư phạm kỹ thuật điện
2.Sư phạm kỹ thuật cơ khí
3.Sư phạm kỹ thuật ô tô
4.Sư phạm kỹ thuật điện tử - truyền thông
5.Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin
6.Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

B.Lĩnh vực Công nghệ - Kinh tế
1.Công nghệ thông tin
2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
3.Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
4.Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5.Công nghệ kỹ thuật cơ khí
6.Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7.Công nghệ chế tạo máy
8.Công nghệ kỹ thuật ô tô
9.Kế toán
10.Quản trị kinh doanh
11.Công nghệ thông tin( Ứng dụng phần mềm)
12.Sữa chữa lắp ráp máy tính
13.Quản trị mạng máy tính
14.Điện công nghiệp
15.Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
16.Điện tử công nghiệp
17.Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
18.Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo( Cắt gọt kim loại)
19.Hàn
20.Chế tạo thiết bị cơ khí
21.Công nghệ ô tô
22.Lắp đặt thiết bị cơ khí
23.Cấp thoát nước
24.Nguội sữa chữa máy công cụ
25.Kế toán doanh nghiệp
26.Maketting thương mại
27.Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
28.Kế toán ngân hàng
29.Công tác xã hội

C.BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
 
       -Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: NVSP dạy nghề, NVSP cho giảng viên đại học, NVSP cho GV TCCN, kỹ năng dạy học cho giáo viên và người dạy nghề, kỹ năng dạy học tích hợp cho GVDN, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục
      -Bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các nghề: Cắt gọt kim loại, hàn, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin,(Ứng dụng phần mềm). Thường xuyên tổ chức nâng bậc cho các đối tượng có nhu cầu.
Tin cùng chuyên mục:
  1. Mô hình đào tạo giáo viên dạy nghề Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013