Về trang chủ


Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Các loại hình, bậc học và các cơ sỡ liên kết đào tạo vừa làm, vừa học
I.Các loại hình, bậc học đào tạo vừa làm, vừa học

- Trung cấp nghề lên Đại học kỹ thuật: 30 tháng
- Cao đẳng  nghề lên Đại học kỹ thuật: 20 tháng
- Cao đẳng kỹ thuật lên Đại học kỹ thuật: 15 tháng
- Công nhân lên Cao đẳng kỹ thuật: 20 tháng
 
II. Các cơ sở liên kết đào tạo vừa làm, vừa học
 
      Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã liên kết với 16 cơ sở đào tạo  trên mọi miền của đất nước, tên trường và thương hiệu Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã được khẳng định thông qua sự hiện diện của trường tại các nơi có liên kết đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực do trường đào tạo.
Các cơ sở đào tạo liên kết với trường:
1 -  Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc.
2-  Trường Cao đẳng nghề số 5- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
3-  Trường Trung cấp kỹ thuật Công- Nông nghiệp , Quảng Bình.
4-  Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế – Bộ  Công nghiệp.
5-  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới,  Quảng Ngãi.
6-  Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Bình Định.
7-  Trường Cao đẳng nghề Việt Đức – Hà Tĩnh.
8-  Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật số 2 – Biên Hòa, Đồng Nai.
9-  Trường Cao đẳng nghề  Thành phố Hồ Chí Minh .
10-  Viên nghiên cứu Đô thị - Bình Dương.
11-  Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, Bến Tre.
12- Trường Cao đẳng nghề số 8 Bộ Quốc phòng.
13 – Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ.
14- Trung tâm GDKTTH Quảng Trị.
15- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
16 – Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn.        
     Tổng số sinh viên đang theo học tại khoa khoảng gần 2.700 học viên . Hàng năm khoa tuyển sinh khoảng 700 - 1000 học viên.
     Trong thời gian tới khoa tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành nghề, cải tiến các thủ tục liên quan , nâng cao chất lượng mọi mặt trong đào tạo, mở rông thêm địa bàn liên kết đào tạo ở các vùng Tây Nguyên, nhằm khẳng định vị thế của hệ vừa làm vừa học trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.