Về trang chủ


Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Đào tạo bồi dưỡng, liên kết
I. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
1. Bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề
- Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho GVDN đạt chuẩn KNN Quốc gia.
- Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động.
- Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc thợ cho các đối tượng ở các doanh nghiệp có nhu cầu.
- Đánh giá kỹ năng nghề theo chuẩn KNN Quốc gia các cấp độ 1, 2, 3 và 4. 
 
2. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm
Các chương trình bồi dưỡng NVSP theo chuẩn Quốc gia, Quốc tế
- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho GV dạy các nghề trọng điểm Quốc gia, Khu vực và Quốc tế ( dự kiến cấp độ 2).
- Bồi dưỡng NVSP cho GV dạy SCN, TC và CĐN.
- Bồi dưỡng kỹ năng dạy học và kiến thức về khởi sự doanh nghiệp cho GV và người dạy nghề cho lao động nôn thôn theo đề án 1956 của Chính phủ Việt Nam.
- Bồi dưỡng NVSP cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành GV phổ thông.
- Bồi dưỡng NVSP cho GV các trường TCCN và các đối tượng có nhu cầu trở thành GV TCCN.
- Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.
Các chương trình bồi dưỡng NVSP nâng cao 
- Bồi dưỡng kỹ năng dạy học tích hợp cho GVDN.
- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phát triển chương trình đào tạo nghề cho GV và CBQL dạy nghề.
- Ứng dụng CNTT trong dạy học nghề.
- Bồi dưỡng kỹ năng dạy học theo hệ thống tín chỉ cho GV đại học.
- Đào tạo kỹ năng mềm cho HSPT, HS-SV học nghề, SV đại học.
Các chương trình bồi dưỡng cho CBQL dạy nghề
- Ứng dụng tin học trong quản lý  đào tạo nghề.
- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý đào tạo nghề cho CBQL dạy nghề.
 
3. Bồi dưỡng ngoại ngữ HS - SV học nghề và GV dạy nghề
- Bồi dưỡng và đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng có nhu cầu theo chuẩn Châu Âu.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh theo chương trình ielts, toeic, toefl.
- Bồi dưỡng Tiếng Anh theo nhu cầu.
 
4. Bồi dưỡng Nghiệp vụ kế toán
Bồi dưỡng NV kế toán tổng hợp và kế toán thuế cho các đối tượng có nhu cầu.
 
II. ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN
- Công nghệ thông tin
 - Điện công nghiệp
- Kỹ thuật lắp đặt điện & điều khiển  trong công nghiệp
 - Điện tử công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ hàn
- Công nghệ ô tô
- Lắp đặt thiết bị cơ khí
- Sữa chữa máy công cụ
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh
- Kỹ điện lạnh và điều hòa không khí
- Sửa chữa và lắp ráp máy vi tính
- Kỹ thuật lắp đường ống