Về trang chủ


Hướng tới phương pháp học tập tích cực, chủ động cho sinh viên trường Đại học Sư phạm ...

Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015

Xu thế dạy và học theo hệ thống tín chỉ là phương pháp giảng dạy đã được áp dụng rộng rãi ở trên thế giới và nhiều trường đại học ở nước ta. Trường ĐHSPKT Vinh cũng đã đào tạo theo hệ thống tín chỉ vài năm gần đây. Có rất nhiều ...
Giảm thiểu ảnh hưởng của lõm điện áp trong hệ thống điện công nghiệp bằng bộ khôi phục ...

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2014

Lõm điện áp là sự thay đổi điện áp trong một thời gian ngắn nhưng có thể gây nên dừng máy ở một số phụ tải quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của toàn nhà máy. Lõm điện áp có thể được khắc phục bằng ứng dụng bộ bù điện áp ...
Thiết kế mô phỏng và thực nghiệm bộ khôi phục điện áp động (DVR) cho bù lõm điện áp ...

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2014

Sự thay đổi điện áp trong một thời gian ngắn của lõm điện áp có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng như dừng máy ở một số phụ tải quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của toàn nhà máy. Bộ khôi phục điện áp động (DVR) được ...
Nhân diện sự thay đổi các yếu tố của quá trình dạy học từ đào tạo niên chế sang đào ...

Thứ tư, 12 Tháng 11 2014

Để góp phần thực hiện đào tạo theo tín chỉ có hiệu quả, chúng tôi nhận thấy việc nhận diện sự thay đổi của các yếu tố trong quá trình dạy học và quản lý thời gian tự học là cần thiết, bài viết này nhằm làm rõ nét một số nội dung: Nhận ...
On the feasibility of MQL using a mixture of Supercritical CO2 with cutting fluid ...

Thứ hai, 10 Tháng 11 2014

Hiện nay, nhiều công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới đang tập trung đánh giá để áp dụng công nghệ bôi trơn-làm nguội tối thiểu (MQL) vào quá trình gia công cắt gọt nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của dung dịch trơn ...
Một số vấn đề về giáo dục đạo đức mới đối với sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ ...

Thứ hai, 03 Tháng 11 2014

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội ra đời từ rất sớm trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Nói tới đạo đức là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các nguyên tắc mà con người lựa chọn, theo đuổi và thực hành trong cuộc sống, thể ...
Tác hại của tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng

Thứ tư, 29 Tháng 10 2014

Tham nhũng là một thách thức mang tính toàn cầu – đó là một nhận định được cả thế giới thừa nhận. Bởi tham nhũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tăng trưởng và giảm đói nghèo. Ở Việt Nam, tham nhũng cũng đã được nhận thức ...
Nữ cán bộ viên chức công đoàn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh giỏi việc trường, ...

Thứ ba, 14 Tháng 10 2014

Trong dòng chảy của lịch sử hình thành và phát triển Trường ĐHSPKT Vinh, nữ CBVC đã có những cống hiến hết sức to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường.
Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật ...

Thứ tư, 08 Tháng 10 2014

Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, đề tài đã tập trung nghiên cứu và khẳng định rõ: Giảng dạy thế giới quan và phương pháp luận triết học của ...
Trao đổi với sinh viên về kỹ năng giao tiếp

Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Con người không thể sống, hoạt động và thỏa mãn các nhu cầu vật chất, tinh thần nếu không giao tiếp.(Xin xem bản toàn văn tại mục đính kèm)
Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thảo luận nhóm trong đào tạo theo ...

Thứ tư, 01 Tháng 10 2014

Thảo luận nhóm là một phương pháp học tập trong đó các thành viên cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết một vấn đề học tập cụ thể nhằm hướng đến một mục tiêu chung; sản phẩm của nhóm là sản phẩm của trí tuệ tập thể.(Xin xem ...
Một số cách thức nâng cao chất lượng thảo luận nhóm các học phần Lý luận chính ...

Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014

Phân chia nhóm khoa học, đưa vấn đề thảo luận vừa sức, có gợi mở, có định hướng nội dung rõ ràng và cung cấp tài liệu tham khảo có chắt lọc, cũng như đánh giá công bằng minh bạch kết quả thảo luận là những cách thức cơ bản góp phần ...
Kỹ năng thảo luận nhóm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ các học phần Lý luận chính ...

Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014

Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ra đời từ năm 1872 tại Đại học Harvard, Hoa kỳ và nhanh chóng phát triển, lan rộng ra các nước trên thế giới. Với những kết quả đạt được, phương thức đào tạo này được coi là một cuộc cách mạng ...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠ NICKEL TRONG MÔI TRƯỜNG SIÊU TỚI HẠN CO2 Ở VIỆT NAM

Thứ năm , 25 Tháng 9 2014

Công nghệ mạ trong môi trường siêu tới hạn CO2 được bắt đầu nghiên cứu ứng dụng từ năm 2002 tại Nhật bản. Trong môi trường áp suất từ 73 at và nhiệt độ từ 31,1oC trở lên, CO2 có đặc tính kết hợp giữa tỷ trọng của chất lỏng và độ nhớt ...
Phần mềm ứng dụng và sự lựa chọn của sinh viên ngành cơ khí Việt Nam

Thứ năm , 25 Tháng 9 2014

Các phần mềm ứng dụng có vai trò rất lớn đối với quá trinh thiết kế, tính toán, phân tích và đánh giá các thông số thực nghiệm và các hiện tượng cơ-lý-hóa khác. Vai trò của chúng đã thể hiện rõ nét trong các nghiên cứu ứng dụng ngành ...
[ 1 ]
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động