Về trang chủ


Khẳng định sự trường tồn của giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học ...
Hồ Chí Minh với những dự báo thắng lợi cuối cùng của Việt Nam.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, VietnamPlustrân trọng giới thiệu bài viết "Hồ Chí Minh với những dự báo chiến lược về thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" ...
Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

(Trích trong cuốn tài liệu " Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh")
45 năm thực hiện di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh 2/9/1969 - 2/9/2014.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.9.1969 – 2.9.2014) Ngày 16-8-2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.9.1969 – ...
Triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong ngành Giáo ...

Thứ tư, 15 Tháng 10 2014

Ngày 24/9/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản số 5253/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Bác luôn là nguồn sức mạnh dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, ...
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

Vào ngày kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 3-2-1969, trên trang nhất báo Nhân Dân, với bút danh T.L; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", phản ánh những ...
Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, nội dung đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong công tác xây dựng Đảng là vấn đề đoàn kết, thống nhất (ĐK,TN). Đây là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho Đảng thực sự vững ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc bất hủ. Lời căn dặn của Người có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, nhất là trong bối ...
Câu chuyện nhỏ bài học lớn

Thứ ba, 14 Tháng 10 2014

Vào một buổi sáng của năm 196... nào đó, Bác Hồ đi từ ngôi nhà sàn của Người sang Phủ Thủ tướng tìm đồng chí Phạm Văn Đồng để trao đổi về một vấn đề quan trọng...
Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, để trở thành một người ...
Đoàn kết là sức mạnh

Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014

Bác Hồ là hiện thân và là tấm gương tiêu biểu nhất về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Người đã dày công xây dựng, vun đắp, nâng cao truyền thống đoàn kết lâu đời của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.
Lời Bác dạy.

Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ban biên tập xin gửi đến bạn đọc những Lời dạy của Bác được trích trong Hồ Chí Minh toàn tập và đựợc đăng ở báo Nhân Dân.
Làm thế nào thực hiện Di chúc Bác Hồ tốt hơn?

Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014

Khi còn sống, Bác Hồ đã nói nhiều điều và trước lúc ra đi, Bác cũng dặn lại nhiều điều. Mỗi lần kỷ niệm ngày sinh của Người, nhắc lại lời dặn của Người trước lúc ra đi càng thôi thúc chúng ta phải làm sao để thực hiện tốt những điều ...
Muốn người ta theo mình phải làm gương trước

Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014

Bác Hồ đã dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Trong điều kiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội hiện nay, vai trò nêu gương của người đứng đầu càng trở ...
Đảng phải vừa có đức, vừa có tài, vừa “hiền”, vừa “minh”

Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014

Đã tròn 45 năm Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng, nhưng tư tưởng của Người về vai trò Đảng vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân ...
Di chúc Bác Hồ về tiết kiệm chống lãng phí

Thứ năm , 09 Tháng 10 2014

45 năm qua, lời dặn trong Di chúc cũng như lối sống giải dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.
[ 1 ]
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động