Về trang chủ


Đoàn cưụ học sinh khóa 4 thăm lại trường xưa

Thứ bảy, 12 Tháng 8 2017

Chiều ngày 10/8/2017 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã tổ chức đón tiếp thân mật đoàn cựu học sinh khóa 4 của trường trở về thăm lại trường xưa. Đón tiếp đoàn cựu học sinh có PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương – Bí thư Đảng ...
[ 1 ]
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động