Về trang chủ


Thành lập Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc tế tại trường Đại học Sư phạm kỹ ...

Chủ nhật , 13 Tháng 5 2018

Sau một thời gian nỗ lực thực hiện dự án thành lập Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc tế tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh và tổ chức City&Guilds, qua nhiều chương trình làm việc như tổ chức khóa ...
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với tổ chức City & Guilds chuẩn bị cho ...

Chủ nhật , 13 Tháng 5 2018

Trong 2 ngày 5, 6/6/2015, tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã diễn ra buổi làm viêc với tổ chức City & Guilds trong lĩnh vực đánh giá kỹ năng nghề quốc tế. Tham dự hội nghị, về phía City & Guilds có Bà Kirsty McLaren, ...
[ 1 ]
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động