Về trang chủ


Thứ ba, 08 Tháng 10 2019
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức 2019 - vòng 2
File đính kèm: Thông báo
Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ
Tin cùng chuyên mục:
  1. Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2019 - vòng 1 Thứ ba, 08 Tháng 10 2019
  2. Tài liệu phục vụ cuộc thi Tìm hiểu luật phòng, chống ... Thứ tư, 02 Tháng 10 2019
  3. Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về ... Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
  4. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ... Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
  5. Thông báo Lịch thi tuyển viên chức 2019 Thứ ba, 24 Tháng 9 2019
  6. Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi và ... Thứ ba, 24 Tháng 9 2019
  7. Tài liệu phục vụ thi viên chức 2019 (2) Thứ ba, 17 Tháng 9 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động