ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
22/01/2016 00:00
ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 • Tiếng Anh: Automation and Control Engineering Technology
Trình độ đào tạo: Đại học
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học người học sẽ đạt được:  
1. Về kiến thức:                          
-   Kiến thức chung:  
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
- Kiến thức chuyên ngành:
 • Có kiến thức về nguyên lý và phân tích các mạch điện điều khiển tự động khống chế, các mạch điện tử tương tự và số, mạch điện tử công suất, mạch đo lường và xử lý tín hiệu.
 • Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán thiết kế, sửa chữa phát huy hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng điện
 • Có kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động của các hệ truyền động điện, các hệ thống truyền động tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp.
 • Có kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống cung cấp điện nhà máy công nghiệp; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét; hệ thống an ninh, an toàn điện.
 • Có kiến thức phân tích và đánh giá mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật cơ bản trong tổ chức sản xuất công nghiệp để xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng.
2. Về kỹ năng:
+ Thiết kế, lắp đặt, chỉnh định và vận hành các các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dân dụng: PLC, vi điều khiển, mini SCADA.
+ Thiết kế và xây dựng các hệ thống truyền động điện tự động cho các máy và dây chuyền sản xuất, các truyền động của robot công nghiệp, máy CNC.
+ Kiểm tra, sửa chữa, cài đặt, các thiết bị điện, các loại máy điện xoay chiều và một chiều. Cải tiến nâng cấp các hệ thống truyền động điện tự động trong các máy và dây chuyền sản xuất công nghiệp và dân dụng.
+ Khảo sát, thiết kế, chỉ đạo thi công, vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện năng trong xí nghiệp công nghiệp, khu dân cư; mạng động lực phân xưởng; hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; hệ thống chống sét và nối đất.
+ Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa có hiệu quả.
+ Lập trình, thiết kế, mô phỏng được các hệ thống truyền động điện tự đông trên các phần mềm tin học chuyên ngành như: phần mềm Matlab, C, C++, CAD, Labview...
+ Lập trình và cài đặt các hệ thống PLC, Biến tần công nghiệp, hệ vi điều khiển, Hệ thống Đo lường và cảm biến.
+ Sử dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng anh giao tiếp và tiếng anh chuyên ngành có hiệu quả trong công việc.
+ Trình bày, lập luận logic, ngắn gọn, dễ hiểu và có sức thuyết phục: Sử dụng thành thạo các phương tiện giao tiếp như văn viết, thư điện tử, Internet để trình bày thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện.
+ Tập hợp nhân lực để thành lập và duy trì hoạt động nhóm: Duy trì và phối hợp tốt với cá nhân trong nhóm, tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, phát triển nhóm; có kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau.
 • Làm việc độc lập, kỹ năng trong giao tiếp, năng động và sáng tạo trong công việc, có thái độ nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.
+ Thực hiện hoặc tham gia thực hiện, điều hành và quản lý các đề tài, dự án hoặc chương trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
+ Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất ở quy mô vừa và nhỏ đảm bảo quy định trong sản xuất kinh doanh của ngành nghề.
+ Có phương pháp tìm hiểu các thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật và trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
+ Có kế hoạch học tập bồi dưỡng và nâng cao trình độ.
+ Có phương pháp tìm hiểu thông tin về việc làm và chủ động tự tìm kiếm việc làm.
3. Về thái độ:  
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có nhận thức rõ và chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; có ý thức tự giác bảo vệ của công, bảo vệ môi trường. 
 • Nghiêm túc với công việc, có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị. Biết tôn trọng lợi ích tập thể.
 • Có tính kiên trì, linh hoạt, khả năng tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và biết đương đầu với thử thách..
 • Có ý thức thường xuyên học tập, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, luôn quan tâm và cập nhất thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật.
 • Chủ động tìm kiếm việc làm, chủ động lên kế hoạch cho nghề nghiệp của mình.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có thể làm việc với vai trò của cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy công nghiệp với các nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì,  điều phối, quản lý các công việc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế và xây lắp điện với vai trò tư vấn thiết kế các hệ thống điều khiển và tự động hóa, thi công lắp đặt các dây chuyền sản xuất, các hệ truyền động tự động tại các nhà máy, các khu công nghiệp và các khu chế xuất. 
 • Làm việc tại các cơ sở đào tạo như: Các trường Đại học kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp hoặc các trường dạy nghề với vai trò giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn thực hành, hướng dẫn thí nghiệm thuộc chuyên ngành điều khiển và tự động hóa.
 • Làm việc tại các sở khoa học công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, với vai trò là các chuyên viên kỹ thuật.
 • Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp tục học tập chương trình đào tạo sau đại học, làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa.
 • Có khả năng học tập, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật điện
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
 • Chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
 • Chương trình đào tạo trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đại học Bách Khoa Đà nẵng, đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Hoàng Thị Minh Phương