CĐ Công nghệ kỹ thuật ô tô
22/01/2016 00:00
CĐ Công nghệ kỹ thuật ô tô
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
- Tiếng Anh: AUTOMOBILE ENGINEERING TECHNOLOGY
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo  ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung:  
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ sở ngành phù hợp để tiếp thu vận dụng vào các kiến thức ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và thiết bị động lực.
+ Có kiến thức về nguyên lý, kết cấu của động cơ để vận dụng vào việc bảo dưỡng và sửa chữa động cơ.
+ Có kiến thức về nguyên lý, kết cấu của ô tô để  vận dụng vào bảo dưỡng và sửa chữa ô tô nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.
+ Có kiến thức về nguyên lý, kết cấu hệ thống trang bị điện động cơ, ô tô và điều khiển tự động trên ô tô để vận dụng vào bảo dưỡng và sửa chữa ô tô nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.
+ Có kiến thức về các nguyên nhân hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô; kiến thức về khai thác, sử dụng, bảo trì, kiểm định, chẩn đoán, sửa chữa động cơ và ô tô;
+ Có kiến thức về chức năng và phương pháp sử dụng thiết bị xưởng ô tô để khai thác, sử dụng.
+ Có kiến thức về doanh nghiệp, thị trường để tìm việc và tự tạo việc làm.
2. Về kỹ năng:
+ Thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; cải tiến một số bộ phận của ô tô.
+ Lựa chọn và thực hiện quy trình công nghệ lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.
+ Quản lý, kinh doanh dịch vụ liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp ô tô, đăng kiểm, mua bán ô tô và phụ tùng.
+ Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô.
+ Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.
3. Về thái độ:
+ Có ý thức trách nhiệm công dân. Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường và tính chuyên nghiệp trong ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, khả nằng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
+ Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.
+ Nhận thức rõ ảnh hưởng, nhu cầu của xã hội đối với ngành công nghệ kỹ thuật ôtô. Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Có thể làm việc với vai trò người trực tiếp quản lý điều phối kỹ thuật trong:
+ Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô. Các cơ sở sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng, …
+ Các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô.
+ Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô
+ Khả năng tự tạo việc làm. Tự mở cơ sở sửa chữa – bảo trì ô tô, xe máy hoặc kinh doanh phụ tùng ô tô,…
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
+ Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu nhanh công nghệ mới.
+ Tiếp tục học ở trình độ đại học.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
-  Chương trình đào tạo- Chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Chương trình đào tạo- Chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam định
- Chương trình đào tạo- Chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng yên
- Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cân CDIO – Biên dịch Hồ Tiến Nhựt; Đoàn Thị Minh Trinh – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh– (Rethinkinh Engineering Education: The CDIO edward Crawley, Johan Malmqvist, Soren Ostlund, Doris Brodeur)
- Tài liệu Quốc tế - Hướng dẫn phân loại các chương trình giáo dục đào tạo về cấp độ, trình độ và ngành đào tạo dựa theo các tiêu chuẩn Quốc tế - Do hiệp hội các Trường ĐH&CĐ Việt nam sưu tập, biên dịch phục vụ sinh hoạt học thuật và cung cấp cho các trường hội viên.
- AS/NZS ISO 9000:2006: Quality management systems – Fundamentals and vocabulary, June 2006.
- Learning, accessed via the worldwide wed March 2011 ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet­_en.pdf
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương