Thông báo kết quả thi Vòng 1 và danh sách được dự thi vòng 2 xét tuyển HĐLĐ năm 2023
22/05/2023 08:37
Thông báo kết quả thi Vòng 1 và danh sách được dự thi vòng 2 xét tuyển HĐLĐ năm 2023
Phòng Tổ chức Cán bộ