Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
27/08/2021 15:02
Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT