Chung kết Hội thi Tiểu phẩm Tìm hiểu Pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020
09/11/2020 23:35
Tối ngày 9/11/2020, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đoàn - Hội sinh viên phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên và Khoa Lý luận Chính trị tổ chức Chung kết Hội thi Tiểu phẩm Tìm hiểu Pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020
Chung kết Hội thi Tiểu phẩm Tìm hiểu Pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020

 

     

    Tham dự và chỉ đạo hội thi. Về phía Lãnh đạo Trường có TS Cao Danh Chính - Phó hiệu trưởng; về phía Đoàn Hội có ThS Hoàng Công Minh - Bí thư Đoàn trường; ThS Hoàng Văn Thụ - Chủ tịch Hội Sinh viên; ThS Nguyễn Công An - Trưởng khoa Lý luận chính trị; ThS Nguyễn Ngọc Quý - Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên; các thầy giáo lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và gần 400 cổ động viên đến từ các khoa.


     Cuộc thi là một hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong Trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi sinh viên nâng cao trình độ, kịp thời nắm bắt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2020 đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 


       Đảng và Nhà nước ta coi tham nhũng là một “quốc nạn” và công cuộc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Mọi công dân đều có trách nhiệm tham gia để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tệ nạn tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội. Nhận biết được tầm quan trọng vai trò của mình trong “vấn đề nóng” này, sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã trang bị cho mình những kiến thức nhất định về vấn đề phòng, chống tham nhũng, để từ đó có thái độ thẳng thắn và đấu tranh kiên quyết với mọi biểu hiện tiêu cực trước tiên là trong Nhà trường.


       Bài thi gồm 2 phần: Phần chào hỏi và phần tiểu phẩm  

       Kết quả cuộc thi cụ thể như sau:

           - Giải Nhất thuộc về đội Cơ khí chế tạo

           - Giải Nhì thuộc về đội Cơ khí Động lực

           - Giải Ba thuộc về đội Điện.

           - Giải khuyến khích thuộc về: đội Kinh tế’ Điện tử và CNTT


       Thông qua Hội thi đã phần nào giúp sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhận thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng là việc làm cấp bách đồng thời cũng là một quá trình lâu dài. Với quyết tâm của Đảng, Nhà nước chúng ta có quyền hy vọng vào những biến chuyển trong thời gian tới để từ đó chung tay góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng trong đời sống xã hội

Một số hình ảnh tại hội thi

Trung tâm Thông tin - Thư viện