Công tác Hoàn thiện minh chứng chuẩn bị Khảo sát sơ bộ - Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.
19/03/2021 15:01
Từ nhiều tháng nay, các thành viên hội đồng Tự đánh giá và các đơn vị liên quan đã làm việc hết sức trách nhiệm, tích cực, nhiệt tình, tập trung toàn bộ trí lực, sức lực, thời gian để kịp tiến độ kế hoạch Khảo sát sơ bộ dự kiến vào tháng 4 năm 2021.
Công tác Hoàn thiện minh chứng chuẩn bị Khảo sát sơ bộ - Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

     Ban Lãnh đạo Nhà trường thường xuyên chỉ đạo sát sao, cụ thể, kiểm tra từng minh chứng, có kế hoạch điều chỉnh kịp thời. Nhà trường quyết tâm hoàn thành công tác KĐCLGD đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.


        Với sự nỗ lực như vậy, tin tưởng rằng đợt Khảo sát sơ bộ sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện