Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm học 2023 - 2024
15/09/2023 16:59
Chiều ngày 15/9/2023, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Khối Thi đua các trường Đại hoc, Cao đẳng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm học 2023 - 2024 với sự tham dự của 9 Trường thành viên khối,
Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm học 2023 - 2024

     Khối thi đua những năm qua đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy các đơn vị trong khối tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác của ngành; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Trong Khối đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của Ngành đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Đảng, Nhà nước và của Ngành, là tấm gương để cán bộ, viên chức của ngành nhân rộng, học tập và noi theo

      Tại Hội nghị, thông qua Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua Khối  năm học 2023  - 2024. các đơn vị thảo luận, thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung đã cam kết Giao ước thi đua; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do đơn vị và Ngành. Tiếp tục hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do đơn vị, đoàn thể tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị khi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động trong đơn vị.

      Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được bầu là Chủ tịch luân phiên của khối. 

Trung tâm Thông in - Thư viện