Hội nghị viên chức , người lao động năm học 2021.
06/03/2021 15:29
Sáng ngày 6/3/2021, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã diên ra Hội nghị viên chức , người lao động năm học 2020 – 2021. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của năm học 2019 – 2020 và xây dựng kế hoạch phương hướng cho năm học 2020 – 2021, đồng thời lấy ý kiến của viên chức , người lao động Nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược cho năm học mới.
Hội nghị viên chức , người lao động năm học 2021.

          Tham dự Hội nghị, có TS Thái Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủi tịch Hội đồng Trường; TS Phạm Hữu Truyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS  Cao Danh Chính – UVTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Thanh Binh – Chủ tịch Công đoiàn Trường cùng toàn thể viên chức, người lao động  trong Nhà trường.

        Hội  nghị đã được nghe đồng chí Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết nă 2020 và dự thảo phương hướng năm 2021.

       Nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác giảng dạy và học tập. Trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác tổ chức cán bộ đã thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng, nâng cao trình độ giảng viên…đạt được những thành tựu trên là sự đoàn kết, đồng lòng của viên chức, người lao động sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu khoa học và tinh thần phục vụ cộng đồng của toàn thể người học.

      Tại Hội nghị, phương hướng công tác năm học 2020 – 2021 của Nhà trường được xác định là: Tiếp tục khẳng định phát triển học hiệu của Nhà trường. Tăng cường sử dụng các biện pháp quản lý nhà trường một cách hiện đại, khuyến khích nhân tài và các tổ chức đơn vị nỗ lực sáng tạo tích cực trong thực thi các nhiệm vụ; truyền thông công khai, minh bạch thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả đầu ra, kiểm định chất lượng giáo dục cho phù hợp với nhu cầu của xã hội trong bối cảnh mới. Từ đó, tiếp tục khẳng định uy tín của Nhà trường trong hệ thống các trường sư phạm kỹ thuật .

         Tiếp theo là báo cáo xây dựng các  quy chế  do phòng chức năng đảm nhiệm.

        Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tài chính năm 2020 và dự toán thu chi năm 2021, đề xuất kiến nghị, một số định hướng về công tác tài chính.

          Các tham luận về công tác tuyển sinh, công tác cán bộ, tài chính, đào tạo. công tác chính trị tư tưởng …

          Ban giám hiệu Nhà trường và các phòng chức năng tham mưu cũng giải đáp một số ý kiến thắc mắc của viên chức.

         Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

        Tiếp sau đó,TS Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả Thi đua năm học 2019 – 2020 và phát động phong trào Thi đua năm học 2020 – 2021

          Tại  hội nghị đã tổ chức trao khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2019 – 2020.  

       Hội nghị đã bầu ra 3 thành viên tham gia vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2023, gồm: đồng chí Phạm Xuân Hùng, Trần Thị Trà Giang, Lê Trọng Phong .

 

 

 

 

 Trung tâm Thông tin - Thư viện