Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2022
07/08/2022 10:22
Chiều ngày 06/07/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot Omni sử dụng nền tảng vi điều khiển C2000”, mã số: CS 2021.04.02, do TS. Thái Hữu Nguyên làm Chủ nhiệm đề tài.
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2022

      Tham gia Hội đồng Nghiệm thu đề tài có: TS. Phạm Hữu Truyền - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; TS. Trần Duy Trinh – Phó Trưởng Khoa Điện; TS. Phạm Văn Tuấn – Trưởng bộ môn, Khoa Điện; TS. Lê Văn Biên – Trưởng Khoa Điện tử; TS. Vũ Thị Minh – Phó Trưởng phòng Khoa học và HTQT.

     Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Thái Hữu Nguyên đã báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã đưa ra mục tiêu chính gồm: Thiết kế và chế tạo mô hình Robot Omni phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu; Xây dựng phương pháp điều khiển cho Robot Omni và triển khai thuật toán trên hệ thống kit vi điều khiển C2000.

     

    Đề tài đã đạt được một số kết quả nhất định: Tìm hiểu và nghiên cứu về mô hình toán học và các phương pháp điều khiển của Robot Omni kiểu bốn bánh; Đề tài triển khai thành công các thuật toán đề xuất trên nền tảng bộ kit launchpad C2000 tạo tiền đề cho các nghiên cứu và phát triển về sau; Đề tài đã nghiên cứu chế tạo thành công mô hình Robot Omni bám quỹ đạo đặt trước đảm bảo các yêu cầu đặt ra trong thuyết minh đăng ký; Đặc biệt, đề tài có kết quả vượt trội đó là xuất bản 01 bài báo trong Hội thảo khoa học Quốc tế ICSSE 2021.


     Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của tác giả, Thành viên Hội đồng phản biện, các nhà khoa học đã có những phản biện và đóng góp ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao hiệu quả nghiên cứu, giá trị khoa học của đề tài, đặc biệt là tính cấp thiết, ý nghĩa thực tiễn mà đề tài mang lại. Đó là, đề tài đã chế tạo thành công mô hình Robot Omni – sản phẩm này có thể nhân bản và ứng dụng rộng rãi trong đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, nhất là là trong các khoa chuyên môn như Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa Công nghệ Thông tin. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài đạt loại Tốt.

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện