Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo liên ngành đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”
25/12/2020 10:25
Vừa qua, ngày 25.12.2020, tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã tổ chức hội thảo “Đào tạo liên ngành đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo liên ngành đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

     Tham dự hội thảo, về phía khách mời có đại diện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện trường Đại học Công nghiệp Vinh.

    Về phía Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh có TS. Phạm Hữu Truyền – hiệu trưởng; TS. Cao Danh Chính – phó hiệu trưởng; TS Nguyễn Khắc Bình – trưởng phòng Khoa học và HTQT; các đồng chí là trưởng đơn vị trực thuộc Trường cùng các giả bài viết và người quan tâm.

      Khoa học công nghệ càng phát triển thì ranh giới giữa các lĩnh vực, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật công nghệ càng thu hẹp, có tính liên ngành, xuyên ngành và quan hệ chặt chẽ với nhau. Trước những biến động nhanh chóng của thời đại và những thách thức mang tính phức hợp ở quy mô toàn cầu đặt ra cho thấy, việc đào tạo liên ngành, xuyên ngành càng trở nên cần thiết trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn. Điều này đã đặt ra cho giáo dục đại học phải đổi mới từ một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức chuyên ngành cho người học sang nền giáo dục có tính liên ngành, phát triển đa dạng các kỹ năng, đồng thời thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo.


       Với 43 tham luận gửi tới ban tổ chức, trong đó có 35 bài được lựa chọn để đăng vào kỷ yếu và có 4 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo và nhiều ý kiến đóng góp đã đề cập cụ thể, toàn diện, sâu sắc, thiết thực các vấn đề đang đặt ra đối với công tác đào tạo liên ngành tại Trường ĐH SPKT Vinh. Các tham luận đều nhất trí cho rằng, đây là xu hướng tất yếu trong công tác tổ chức đào tạo hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực hiện đại trong kỷ nguyên số. Để thực hiện tốt điều này, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học,... cũng phải được đổi mới để phù hợp với tiêu chuẩn chung của hệ thống giáo dục quốc dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

        Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo tham gia.  

       Kết quả của hội thảo là những luận cứ khoa học quan trọng, nhằm thống nhất về nhân thức và định hướng hành động, góp phần quan trọng nhằm làm rõ hơn sự phát triển về lí luận và thực tiễn về công tác đào tạo liên ngành.


Trung tâm Thông tin - Thư viện