I. Ngành đào tạo
Tất cả các ngành, nghề theo đào tạo chính quy của Trường.

II. Thời gian đào tạo

  1. Tốt nghiệp cao đẳng, thời gian đào tạo 1,5-2,0 năm.

2. Tốt nghiệp cao đẳng nghề, thời gian đào tạo 2,0  năm.

3. Tốt nghiệp trung cấp, thời gian đào tạo 3,0 năm.

4. Tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào 3,5-4,0 năm.

III.  Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển đối với tất cả các đối tượng tuyển sinh.

IV. Thời gian tổ chức xét tuyển:

Tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm.

V. Địa điểm tuyển sinh đào tạo

(1) Tại Trường Đại học Sư­ phạm Kỹ thuật Vinh

(2) Trư­ờng Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An

(3) Trư­ờng Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

(4) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt- Đức Hà Tĩnh

(5) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

(6) Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Quảng Trị

(7) Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

(8) Trư­ờng Cao đẳng nghề Đà Nẵng

(9) Trư­ờng Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Nam

(10) Trư­ờng Cao đẳng Cơ giới (Quảng Ngãi)

(11) Trư­ờng Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

(12) Trường Cao đẳng nghề Gia Lai

(13) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

(14) Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh

(15) Viện Nghiên cứu Đô thi Bình Dư­ơng

(16) Trư­ờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 (Đồng Nai) và các cơ sở liên kết khác.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo-Bộ phận quản lý đào tạo vừa làm vừa học, Trư­ờng ĐHSPKT Vinh; Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Ph. Hưng Dũng, Tp. Vinh, T. Nghệ An; Số điện thoại: 0912516758, 0944893737, 0977934999; E-mail: qldtvlvh.skv@gmail.com./.